Tezhip kelimesi, Arapça zeheb (altın) kökünden türemiş olup, ‘altınlamak’ anlamına gelir. Osmanlıca tezhip. Çoğul söyleyişi ise “tezhibat” “altınlama süslemeler” demektir. Tezhip günümüzde daha çok İslam kökenli kitap bezeme sanatlarına verilen addır. Tezhip sanatını icra eden erkeklere müzehhip kadınlara müzehhibe adı verilmiştir.

Tezhip ile Minyatür genelde karıştırılmaktadır bu ikisini karıştırmamak gerekir. Minyatür daha çok göz önünde canlandırma, betimlemeye dayanır. Bitki, hayvan, insan veya mekân tasvirleri içerir. Minyatürler yapıldıkları dönemin sanat anlayışı ile koşut olarak, genellikle iki boyutlu ve perspektifsiz olarak yapılmış betimlemelerdir.

Tezhip sanatı ise öncelikle hat sanatının etrafının süslenmesı amacıyla kullanılmış, günümüzde tek başına pano olarak da kullanılmaktadır. Basit bir anlatımla çoğunlukla doğadaki formların belli bir üslubun ya da tekniğin gereği sadeleştirilmiş şekliyle yapılmış bitki formları ya da desenlerden oluşan tasarımlardır.